Tìm nhanh Nhóm mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Nhóm mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh nhóm mục bao gồm nhóm mục chi, nhóm mục rút đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Nhóm mục chi, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image325

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nhóm mục

Mã của nhóm mục chi hoặc nhóm mục rút

Tên nhóm mục

Tên của nhóm mục chi hoặc nhóm mục rút

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn nhóm mục chi hoặc nhóm mục rút

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn nhóm mục chi hoặc nhóm mục rút

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm nhóm mục chi vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm nhóm mục chi có tên chứa từ “mua sắm”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image326

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn nhóm mục chi hay nhóm mục rút cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy nhóm mục đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.