Tìm nhanh Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Dự án, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image327

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã dự án

Mã của dự án

Tên dự án

Tên của dự án

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn dự án

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn dự án

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm dự án vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm dự án có tên chứa từ “tiểu học”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image328

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn dự án cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy dự án đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.