Tìm nhanh Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Mã thống kê, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image329

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã thống kê

Mã của tiêu thức thống kê chứng từ

Tên thống kê

Tên tiêu thức thống kê chứng từ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn mã thống kê

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn mã thống kê

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm mã thống kê vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm mã thống kê có tên chứa từ “khấu trừ”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image330

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn mã thống kê cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy mã thống kê đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.