Tìm nhanh Mã số ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Mã số ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh mã số ngạch lương đã được khai báo trong Danh mục\Lương cán bộ\Ngạch lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên Bảng lương tháng, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Mã số ngạch lương, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image331

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã số ngạch lương

Mã số của Ngạch lương

Tên đối tượng

Tên của Ngạch lương

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Ngạch lương

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Ngạch lương

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Ngạch lương vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Ngạch lương có tên chứa từ “kỹ sư”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image332

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Ngạch lương cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Ngạch lương đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.