Tìm nhanh Chương trình mục tiêu, Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Chương trình mục tiêu, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh mã chương trình mục tiêu đã được khai báo trong Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên chứng từ Rút dự toán tiền mặt, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu CTMT, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image333

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chương trình mục tiêu, dự án

Mã của chương trình mục tiêu, dự án

Tên chương trình mục tiêu, dự án

Tên của chương trình mục tiêu, dự án

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Chương trình mục tiêu, dự án

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Chương trình mục tiêu, dự án

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Chương trình mục tiêu, dự án vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Chương trình mục tiêu có tên chứa từ “Dự án phòng, chống”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image334

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Chương trình mục tiêu, dự án cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Chương trình mục tiêu đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.