Tìm nhanh Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh mã loại chứng từ đã được khai báo trong Danh mục\Loại chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Loại chứng từ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image335

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại CT

Mã của loại chứng từ

Tên loại CT

Tên của loại chứng từ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Loại chứng từ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Loại chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Loại chứng từ vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Loại chứng từ có tên chứa từ “Chi”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image336

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Loại chứng từ cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Loại chứng từ đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.