Tìm nhanh Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Số tài khoản đã được khai báo trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ Rút dự toán, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Tài khoản số, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image337

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số tài khoản

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị

Tên ngân hàng, kho bạc

Tên của ngân hàng, kho bạc giao dịch của đơn vị

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Tài khoản ngân hàng, kho bạc vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Tài khoản ngân hàng, kho bạc có tên chứa từ “incombank”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image338

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Tài khoản ngân hàng, kho bạc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.