Tìm nhanh Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Nhiệm vụ đặc thù cho Bộ Khoa học để thuận tiện cho việc hạch toán kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ, ví chứng từ Rút dự toán, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Nhiệm vụ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image339

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nhiệm vụ

Mã số nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học

Tên nhiệm vụ

Tên của nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn  Nhiệm vụ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Nhiệm vụ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Nhiệm vụ có tên chứa từ “Đề tài”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image340

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Nhiệm vụ cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Nhiệm vụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.