Tìm nhanh Hoạt động dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Hoạt động dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh hoạt động cho một dự án cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ Phiếu thu, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Hoạt động dự án, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image341

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hoạt động dự án

Mã của hoạt động dự án

Tên hoạt động dự án

Tên của hoạt động dự án  

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Hoạt động dự án

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Hoạt động dự án

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Hoạt động dự án vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Hoạt động dự án có tên chứa từ “Hoạt động”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image342

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Hoạt động cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Hoạt động.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.