Tìm nhanh Khoản chi dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Khoản chi dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh khoản chi cho một dự án cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ Phiếu thu, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Khoản chi dự án, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image343

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã khoản chi dự án

Mã của khoản chi dự án

Tên khoản chi dự án

Tên của khoản chi dự án  

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Khoản chi dự án

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Khoản chi dự án

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Khoản chi dự án vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Khoản chi dự án có tên chứa từ “Đi lại”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image344

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Khoản chi dự án cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Khoản chi dự án.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.