Tìm nhanh Mẫu số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Mẫu số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng này Cho phép tìm nhanh Mẫu số hóa đơn cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ trên màn hình Hóa đơn bán hàng, nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Mẫu số hóa đơn, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image345

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu số

Mẫu số của háo đơn

Tên mẫu số

Tên của từng mẫu số hóa đơn

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Mẫu số hóa đơn

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Mẫu số hóa đơn

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.