Kết xuất báo cáo thuế ra phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Kết xuất báo cáo thuế ra phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xuất báo cáo thuế như Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; Tờ khai thuế GTGT ra phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo của chương trình, chọn báo cáo thuế cần xuất khẩu dữ liệu rồi nhấn nút <<Xem>> hoặc kích đúp chuột vào báo cáo muốn xem.

-       Đối với báo cáo 01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; 01-2/GTGT, NSD phải chọn tham số báo cáo thích hợp để xem báo cáo.

-       Tại  màn hình báo cáo, kích chuột vào biểu tượng Xuất khẩu image346 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image347

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kết xuất ra Excel

Cho phép NSD kết xuất Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra từ MISA Mimosa.NET 2014 ra tệp Excel sau đó thực hiện nhập khẩu tệp Excel đó vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.

Lưu dữ liệu vào chương trình HTKK thuế

Cho phép NSD kết xuất các báo cáo thuế từ MISA Mimosa.NET 2014 vào thẳng chương trình HTKK thuế của Tổng cục thuế mà không cần thông qua bước nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.

Chọn đường dẫn đến thư mục HTKK

Chọn đường dẫn đến thư mục lưu dữ liệu cho việc kê khai thuế bằng cách nhấn chọn nút image348

Đồng ý

Nhấn chọn nút này để lưu dữ liệu xuất khẩu ra thư mục HTKK thuế

Hủy bỏ

Nhấn chọn nút này để hủy bỏ việc xuất khẩu dữ liệu ra thư mục HTKK thuế

8 Kết xuất ra Excel

-       Tích chọn mục Kết xuất ra Excel.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>, khi đó xuất hiện hộp hội thoại Xuất khẩu dữ liệu ra Excel.

image349

-       Chọn nơi lưu báo cáo, đặt tên cho báo cáo ở mục File name sau đó nhấn nút <<Save>>, chương trình thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công”, nhấn nút <<OK>> để hoàn tất việc kết xuất dữ liệu.

-       Thực hiện nhập khẩu vào phần mềm HTKK thuế bằng cách:

-       Mở phần mềm HTKK thuế, vào Bảng kê mua vào hoặc Bảng kê bán ra, nhấn vào “Nhận dữ liệu từ file”.

-       Chọn đường dẫn tới tệp báo cáo vừa được kết xuất

8 Lưu dữ liệu vào chương trình HTKK thuế

-       Tích chọn mục Lưu dữ liệu vào chương trình HTKK thuế.

-       Chọn đường dẫn đến nơi lưu dữ liệu của phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế bằng cách nhấn chọn nút image350

image82

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> khi chương trình xuất hiện thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công”, sau đó nhấn nút <<OK>> để hoàn tất việc xuất khẩu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.