Kết quả ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Kết quả ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Hiển thị kết quả của việc ghi sổ. Với kết quả này, NSD sẽ nắm được có bao nhiêu chứng từ đã ghi sổ thành công, bao nhiêu chứng từ ghi sổ không thành công, nguyên nhân của việc ghi sổ không thành công,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên màn hình danh sách chứng từ, chọn những chứng từ cần ghi sổ, kích chuột phải chọn “Ghi sổ”. Nếu trong số các chứng từ đã chọn có ít nhất một chứng từ không ghi sổ được, thì hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện:

image1046

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số chứng từ được xử lý

Số chứng từ đã được chọn để ghi sổ

Số chứng từ ghi sổ thành công

Số chứng từ đã ghi sổ thành công

Số chứng từ ghi sổ không thành công

Số chứng từ đã ghi sổ không thành công

Ngày CT

Ngày chứng từ của từng chứng từ ghi sổ không thành công

Số CT

Số chứng từ của từng chứng từ ghi sổ không thành công

Loại CT

Loại chứng từ của từng chứng từ ghi sổ không thành công

Nguyên nhân

Lý do ghi sổ không thành công của từng chứng từ

Lưu

Lưu kết quả ghi sổ chứng từ

In

In danh sách các chứng từ ghi sổ không thành công

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn nút <<Lưu>> nếu muốn lưu kết quả ghi sổ chứng từ.

-       Nhấn nút <<In>> nếu muốn in danh sách các chứng từ ghi sổ không thành công.

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.