Mẫu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Báo cáo nhanh >

Mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lưu và sử dụng các mẫu hiển thị báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo nhanh, kích chuột phải chọn “Mẫu”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1116 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1120

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên báo cáo

Tên mẫu báo cáo đã lưu trước đó

Tên mẫu

Tên của mẫu được chọn hoặc mẫu muốn lưu mới

Cất mẫu

Lưu mẫu báo cáo

Lấy mẫu

Áp dụng mẫu đã lưu cho báo cáo

Xóa

Xóa mẫu được chọn

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại

      Lưu mẫu báo cáo:

-       Đặt tên cho mẫu báo cáo tại ô Tên mẫu.

-       Nhấn nút <<Cất mẫu>> để lưu mẫu mới.

      Áp dụng mẫu đã lưu:

-       Chọn mẫu trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Lấy mẫu>> để áp dụng mẫu vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.