Tùy biến cột

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Báo cáo nhanh >

Tùy biến cột

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép hiển thị, ẩn đi hoặc thay đổi vị trí các cột trên màn hình báo cáo nhanh.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo nhanh, kích chuột phải chọn “Cột”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1115 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1121

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên cột

Tên của các cột trên màn hình báo cáo nhanh

Lấy mẫu ngầm định

Lấy lại mẫu mặc định của hệ thống

Đồng ý

Áp dụng những thay đổi vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không áp dụng những thay đổi vừa thiết lập

-       Tích chọn những tên cột muốn hiển thị và bỏ chọn những tên cột muốn ẩn đi.

-       Nhấn nút image1042 để chuyển cột được chọn lên trước hoặc image1043 để chuyển cột được chọn xuống sau.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để áp dụng những thay đổi vừa thiết lập.

Nếu muốn lấy lại mẫu ngầm định của hệ thống, kích chuột phải chọn “Lấy lại mẫu mặc định”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.