Mở ra

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Mở ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép mở thư mục hoặc tệp tài liệu được chọn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn thư mục hoặc tệp tài liệu cần mở.

-       Kích chuột phải chọn “Mở ra”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.