Quản lý công việc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Quản lý công việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép quản lý toàn bộ nhiệm vụ và lịch hẹn của mình, thiết lập chế độ để hệ thống tự động nhắc nhở công việc khi đến giờ cần thực hiện,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Quản lý công việc, xuất hiện màn hình gồm 02 phần:

      Thanh tác nghiệp: Cho phép lựa chọn kiểu hiển thị nhiệm vụ hoặc lịch hẹn, đồng thời cho phép lọc nhiệm vụ và lịch hẹn theo một tiêu chí nào đó.

      Màn hình danh sách: Gồm 02 màn hình: Nhiệm vụ - hiển thị tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện, Lịch hẹn – hiển thị tất cả các lịch hẹn cá nhân của NSD.

image1141

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.