Thêm Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Thêm Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thêm mới nhiệm vụ cần thực hiện.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Nhiệm vụ, kích chuột phải chọn ”Thêm Nhiệm vụ”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1142 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1143

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chủ đề

Tên của nhiệm vụ (bắt buộc nhập)

Ngày hết hạn

Ngày hết hạn của nhiệm vụ

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu của nhiệm vụ

Tình trạng

Chọn tình trạng của nhiệm vụ: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Đang chờ và Hoãn lại

Ưu tiên

Chọn mức độ ưu tiên của nhiệm vụ: Thấp, Bình thường và Cao

% Hoàn thành

Tỉ lệ hoàn thành của nhiệm vụ. % hoàn thành chỉ được áp dụng khi Tình trạng của nhiệm vụ là Đang thực hiện hoặc Hoàn thành.

Loại

Chọn loại của nhiệm vụ: Công việc, Gọi điện,...

Ngày hoàn thành

Ngày hoàn thành của nhiệm vụ

Nhắc việc

Chọn chế độ nhắc việc và ngày, giờ nhắc việc

image1144

Chọn âm thanh nhắc việc

Diễn giải

Mô tả chi tiết cho nhiệm vụ

-       Nhập Chủ đề và các thông tin khác (nếu có).

-       Kích chuột vào biểu tượng image1145 trên thanh công cụ để lưu nhiệm vụ mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.