Tìm kiếm nâng cao

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu > Tìm tài liệu >

Tìm kiếm nâng cao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

      Trường hợp 1: Chọn loại tài liệu là Hình ảnh, âm nhạc, hay viđêô rồi tích vào Thông số tìm kiếm nâng cao.

image1138

Định dạng tệp: hiển thị tất cả các định dạng kiểu đa phương tiện: .jpg, .mp3, .dat, .jpeg…. Nếu không biết chắc tài liệu cần tìm thuộc định dạng tệp nào, chọn Tệp đa phương tiện (tất cả).

image1139

Kích thước tài liệu: hiển thị loại kích thước: Nhỏ (dưới 100K), Trung bình (dưới 1MB), Lớn (trên 1MB) và một tùy chọn cho phép người dùng chọn chính xác kích thước của tài liệu. Nếu biết chính xác kích thước tài liệu, chọn Định rõ kích thước, chọn tùy chọn Ít nhất hoặc Nhiều nhất và nhập kích thước vào ô bên cạnh. Nếu không biết chắc về kích thước của tài liệu, chọn Mọi kích thước.

      Trường hợp 2: Chọn loại tài liệu là Tài liệu rồi tích vào Thông số tìm kiếm nâng cao.

image1140

Định dạng tệp: hiển thị tất cả các định dạng kiểu tệp tài liệu: .ppt, .txt, .xls, .chm…. Nếu không biết chắc tài liệu cần tìm thuộc định dạng tệp nào, chọn Tệp tài liệu (tất cả).

Kích thước tài liệu: Tương tự trường hợp 1.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.