Sửa Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Sửa Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sửa thông tin chi tiết của nhiệm vụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn nhiệm vụ cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn ”Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1146 trên thanh công cụ.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi.

-       Kích chuột vào biểu tượng image1145 trên thanh công cụ để lưu thông tin mới sửa.

Xem thêm

Thêm Nhiệm vụ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.