Thêm Lịch hẹn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Thêm Lịch hẹn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thêm mới một lịch hẹn cá nhân.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Lịch hẹn, kích chuột phải chọn ”Thêm Lịch hẹn”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1151 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1152

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chủ đề

Tên của lịch hẹn (bắt buộc nhập)

Địa điểm

Địa điểm diễn ra cuộc hẹn

Loại

Chọn loại lịch hẹn: Quan trọng, Công việc... Mỗi loại lịch hẹn được gắn với một màu sắc nhất định giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn.

Bắt đầu

Ngày, giờ bắt đầu lịch hẹn

Kết thúc

Ngày, giờ kết thúc lịch hẹn

Cả ngày

Tích chọn để xác định lịch hẹn sẽ diễn ra trong cả ngày. Khi tích chọn Cả ngày, thông tin về giờ Bắt đầu và Kết thúc sẽ biến mất.

Nhắc việc

Chọn chế độ nhắc việc và thời gian nhắc việc. Ví dụ: Chọn Nhắc việc 15 phút thì cứ 15 phút kể từ giờ Bắt đầu hệ thống lại nhắc việc một lần.

image1144

Chọn âm thanh nhắc việc

Màu

Chọn màu sắc cho những lịch hẹn khác nhau

Diễn giải

Mô tả chi tiết cho lịch hẹn

-       Nhập Chủ đề và các thông tin khác (nếu có).

-       Kích chuột vào biểu tượng image1145 trên thanh công cụ để lưu lịch hẹn mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.