In Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

In Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép in danh sách nhiệm vụ hiển thị trên màn hình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Nhiệm vụ, kích chuột vào biểu tượng image1148 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1149

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Cho phép chọn hoặc bỏ chọn cột thông tin sẽ in

Tên cột

Tên của các cột tại màn hình Nhiệm vụ

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất hoặc bỏ tất các cột trên danh sách

Tiêu đề

Tiêu đề xuất hiện trên bản sẽ in ra

Xem trước

Xem trước khi in

Đóng

Đóng hộp hội thoại

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích chọn những cột cần in.

-       Thay đổi tiêu đề (nếu cần).

-       Nhấn nút <<Xem trước>> để xem trước khi in.

-       Tại màn hình Xem trước in, kích chuột vào biểu tượng image1150 trên thanh công cụ để in nhiệm vụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.