Nhắc việc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Nhắc việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Mỗi khi thêm mới nhiệm vụ hoặc lịch hẹn, nếu NSD tích chọn Nhắc việc và xác định thời gian cần được nhắc thì khi đến giờ, hệ thống sẽ tự động bật lên hộp hội thoại để nhắc nhở NSD về nhiệm vụ hoặc lịch hẹn đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Hộp hội thoại Nhắc việc có dạng như sau:

image1153

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nhiệm vụ

Tên của công việc cần thực hiện

Tình trạng

Tình trạng của công việc

Mở

Mở màn hình chi tiết của công việc

Hủy

Ngừng nhắc nhở cho công việc được chọn

Hủy tất

Ngừng nhắc nhở cho tất cả công việc trong danh sách

Thời gian nhắc nhở lại

Xác định khoảng thời gian giữa hai lần nhắc nhở

Lặp lại

Lặp lại nhắc việc

-       Nhấn nút <<Mở>> nếu muốn mở màn hình chi tiết của nhiệm vụ hoặc lịch hẹn.

-       Nhấn nút <<Hủy>> nếu muốn hệ thống ngừng nhắc nhở cho công việc được chọn.

-       Nhấn nút <<Hủy tất>> nếu muốn hệ thống ngừng nhắc nhở cho tất cả công việc trong danh sách.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.