Tùy chọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thiết lập những tùy chọn đối với nhiệm vụ và lịch hẹn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hoạt động\Tùy chọn, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image1154

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày làm việc

Lựa chọn ngày làm việc trong tuần: Thứ Hai, Thứ Ba... và giờ bắt đầu,  giờ kết thúc của một ngày làm việc.

Nhắc việc

Thiết lập khoảng thời gian lặp lại cho chế độ nhắc việc

Tự động nạp

Đặt chế độ tự động nạp và khoảng thời gian giữa hai lần nạp

Màu sắc

Thiết lập màu sắc cho những nhiệm vụ ở tình trạng khác nhau bao gồm: Đang thực hiện, Quá hạn hay Hoàn thành.

Đồng ý

Cất giữ thông tin đã khai báo

Hủy bỏ

Không cất giữ thông tin đã khai báo

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Thiết lập các tùy chọn cần thiết.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ và áp dụng những tùy chọn đã thiết lập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.