Thiết lập báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Thiết lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng này cho phép NSD tự thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu của báo cáo. Báo cáo in ra sẽ căn cứ theo công thức đã được thiết lập để lấy lên số liệu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-    Vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính

Thiet_lap_BCTC01

- Chương trình xuất hiện hộp thoại Chọn báo cáo thiết lập công thức

Thiet_lap_BCTC02

- NSD chọn báo cáo cần thiết lập công thức.

- Nhấn <<Chọn>> để bắt đầu thiết lập công thức báo cáo cho báo cáo đã chọn

- Nhấn <<Hủy bỏ>> để thoát khỏi chức năng

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.