Nhân bản Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Nhân bản Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một công cụ dụng cụ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với công cụ dụng cụ khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Công cụ dụng cụ cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Công cụ dụng cụ với tất cả thông tin của công cụ dụng cụ gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho công cụ dụng cụ mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Công cụ dụng cụ mới.

Xem thêm

Thêm mới Công cụ dụng cụ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.