Thêm mới Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Thêm mới Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Công cụ dụng cụ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image627

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã CCDC

Mã của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Tên CCDC

Tên của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Loại CCDC

Xác định loại công cụ dụng cụ tổng hợp (bắt buộc chọn)

Đơn giá mua

Giá công cụ dụng cụ mua vào

Đơn giá bán

Giá công cụ dụng cụ bán ra

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp công cụ dụng cụ

ĐVT

Đơn vị tính của công cụ dụng cụ

Đơn vị quy đổi

Đơn vị quy đổi khi có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Thuế suất

Mức thuế suất áp dụng cho công cụ dụng cụ: 0%, 5% hoặc 10%

Diễn giải

Thông tin chi tiết về công cụ dụng cụ

Kho ngầm định

Thông tin về kho ngầm định quản lý công cụ dụng cụ

TK chi phí

Tài khoản quản lý chi phí

TK kho

Tài khoản quản lý kho

TK doanh thu

Tài khoản quản lý doanh thu

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi công cụ dụng cụ

Cất

Lưu Công cụ dụng cụ mới

Hủy bỏ

Không lưu Công cụ dụng cụ mới

-       Nhập Mã CCDC, Tên CCDC, Loại CCDC và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Công cụ dụng cụ mới.

Xem thêm

Nhân bản Công cụ dụng cụ

Thêm mới Loại công cụ dụng cụ

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Thêm mới Kho

Thêm mới Tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.