Nhập kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhập kho cho phép NSD nhập kho công cụ dụng cụ để theo dõi và hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Công cụ dụng cụ muốn nhập kho.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập kho”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.