Xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xuất kho cho phép NSD xuất công cụ dụng cụ để đưa vào sử dụng đồng thời theo dõi và hạch toán chi tiết về công cụ dụng cụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Công cụ dụng cụ muốn xuất kho.

-       Kích chuột phải chọn “Xuất kho”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.