Xóa Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản kết chuyển >

Xóa Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Xóa cho phép xóa tài khoản kết chuyển khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài khoản kết chuyển cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.