Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển.

Ví dụ:

Kết chuyển số dư cuối năm:

-       Kết chuyển Nguồn kinh phí năm nay về Nguồn kinh phí năm trước (từ TK 46121, 46122 sang TK 46111, 46112).

-       Kết chuyển chi phí năm nay về chi phí năm trước (từ TK 66121, 66122 sang TK 66111, 66112).

Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, xuất hiện màn hình Tài khoản kết chuyển gồm 02 phần:

      Cây Loại tài khoản kết chuyển: Hiển thị tất cả các loại nghiệp vụ kết chuyển theo hình cây. Thao tác kích chọn một loại nghiệp vụ trên cây phân loại này cũng tương tự như thao tác lọc tài khoản kết chuyển theo cột Loại kết chuyển ở màn hình danh sách.

      Màn hình danh sách: Danh sách các nghiệp vụ kết chuyển tài khoản với các thông tin như Mã kết chuyển, Kết chuyển từ, Kết chuyển đến, Bên kết chuyển,...

image565

Tại màn hình danh sách Tài khoản kết chuyển, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Nhân bản Tài khoản kết chuyển

Sửa Tài khoản kết chuyển

Xóa Tài khoản kết chuyển

Nạp

In Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.