Xóa Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Xóa Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Vật tư, hàng hóa khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Vật tư, hàng hóa cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu Vật tư, hàng hóa đã có phát sinh như được nhập kho hoặc xuất kho, NSD cần xóa chứng từ phát sinh đó thì mới có thể xóa Vật tư, hàng hóa.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.