Sửa Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Sửa Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các vật tư, hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Vật tư, hàng hóa cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Vật tư, Hàng hóa, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.