Xóa Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Xóa Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Xóa bỏ cán bộ ra khỏi danh sách. Lưu ý,chỉ xóa bỏ các cán bộ chưa phát sinh lương. Trường hợp cán bộ đã từng phát sinh các nghiệp vụ lương nghỉ việc, chỉ thực hiện ngừng theo dõi cán bộ đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Cán bộ cần xóa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.