Sửa Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Sửa Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cập nhật thông tin cá nhân của các bộ khi có thay đổi. Ví dụ: Khi thay đổi chức danh, thuyên chuyển phòng/ban công tác, thay đổi thông tin liên hệ, số người phụ thuộc...

Cập nhật thay đổi thông tin thu nhập, khấu trừ của cán bộ:

Cập nhật mức lương của cán bộ khi có quyết định nâng lương hoặc thay đổi lương thỏa thuận trong hợp đồng

Cập nhật % hưởng thu nhập thường xuyên khi cán bộ tập sự được vào biên chế chính thức, khi tiếp nhận chính thức nhân viên thử việc hoặc khi có quyết định cử cán bộ đi học, đi công tác dài hạn hoặc các tình huống tương tự làm thay đổi % hưởng

Bổ sung thêm hoặc bỏ bớt các khoản thu nhập, khấu trừ khi cán bộ được hưởng thêm hoặc không tiếp tục được hưởng một số khoản thu nhập, khấu trừ

Hướng dẫn thực hiện

-       Chọn Cán bộ cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Cán bộ, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Cán bộ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.