Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các Chương trình mục tiêu, Dự án, Công trình, Hạng mục công trình, trên màn hình chỉ hiển thị các dự án tổng hợp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, Dự án, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image587 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các Chương trình mục tiêu và dự án không thuộc chương trình mục tiêu trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.