In Chương trình mục tiêu, Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

In Chương trình mục tiêu, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các Chương trình mục tiêu, Dự án, Công trình, Hạng mục côn trình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.