Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động sự nghiệp >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả các hoạt động sự nghiệp tổng hợp và hoạt động sự nghiệp chi tiết.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hoạt động sự nghiệp, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image586 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động sự nghiệp tổng hợp và chi tiết trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.