Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động sự nghiệp >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các hoạt động sự nghiệp chi tiết, trên màn hình chỉ hiển thị các hoạt động sự nghiệp tổng hợp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hoạt động sự nghiệp, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image561 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các hoạt động sự nghiệp tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.