Xóa Hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động sự nghiệp >

Xóa Hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa hoạt động sự nghiệp khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Hoạt động sự nghiệp cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu hoạt động sự nghiệp có ít nhất một hoạt động sự nghiệp chi tiết, cần phải xóa hoạt động sự nghiệp chi tiết trước khi xóa hoạt động sự nghiệp tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.