Nhân bản Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Kho >

Nhân bản Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Kho vật tư, hàng hóa, CCDC có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với Kho khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Kho cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Kho với tất cả thông tin của Kho gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho kho mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Kho mới.

Xem thêm

Thêm mới Kho

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.