Thêm mới Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Kho >

Thêm mới Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới kho vật tư, hàng hóa, CCDC để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Kho, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image617

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã kho

Mã của kho vật tư, hàng hóa, CCDC (bắt buộc nhập)

Tên kho

Tên của kho vật tư, hàng hóa, CCDC (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về kho vật tư, hàng hóa, CCDC

TK kho

Tài khoản ngầm định dùng để quản lý kho

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi kho vật tư, hàng hóa, CCDC

Cất

Lưu Kho vật tư, hàng hóa, CCDC mới

Hủy bỏ

Không lưu Kho vật tư, hàng hóa, CCDC mới

-       Nhập Mã kho, Tên kho và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Kho vật tư, hàng hóa, CCDC mới.

Xem thêm

Nhân bản Kho

Thêm mới Tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.