Xóa Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại công cụ dụng cụ >

Xóa Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Loại công cụ dụng cụ khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại công cụ dụng cụ, kích chọn loại cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu một Loại công cụ dụng cụ có ít nhất một Loại công cụ dụng cụ con thuộc nó, cần phải xóa Loại công cụ dụng cụ con trước khi xóa Loại công cụ dụng cụ tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.