Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các loại công cụ dụng cụ khác nhau để tiện cho công tác quản lý công cụ dụng cụ của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Công cụ dụng cụ, xuất hiện màn hình với cây Loại công cụ dụng cụ bên trái. NSD có thể thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, nạpin Loại công cụ dụng cụ bằng cách kích chuột phải và chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ ra.

image623

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.