In Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại chứng từ >

In Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách các loại chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại chứng từ, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

Tại màn hình Loại tài khoản tiền gửi kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng:

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.