Xóa Loại khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại khách hàng, nhà cung cấp >

Xóa Loại khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa loại khách hàng, nhà cung cấp khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại KH, NCC, kích chọn loại cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.