Loại khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các loại khách hàng, nhà cung cấp khác nhau để tiện cho công tác quản lý các đối tượng này của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, xuất hiện màn hình với cây Loại KH, NCC bên trái. NSD có thể thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, nạpin loại nhà cung cấp khách hàng bằng cách kích chuột phải và chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ ra.

image599

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.