Xóa Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Xóa Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa mã thống kê khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Mã thống kê cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.