Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách mã thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mã thống kê, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image559 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.