Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả các mục và tiểu mục.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mục/Tiểu mục, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image592 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các mục và tiểu mục trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.